با سرنگ و سوزن خداحافظی کنید، نانوبرچسب در راه است

بدون دیدگاه

اگر شما هم از جمله کسانی هستید که از درد آمپول و یا سرنگ وحشت داشتین و یا خوشتان نمی آید یه خبر خیلی خوب براتون هست.
محققان استرالیایی، نانوبرچسبی ساخته اند که جای آمپول را در فرآیند واکسیناسیون خواهد گرفت. این محصول نانو که برچسب بدون درد است ، ترکیبات دارویی یا واکســن را وارد بدن میکند. آزمون بالینی این نانو برچسب در سال جاری انجام میشود.
مارک کندال از دانشگاه کوئینزلند روی ساخت محصول نانو برچسبهایی کارمیکند که میتوان با استفاده از آن، سیستم سنتی واکسیناسیون( سوزن و سرنگ) را که قدمتی ۱۶۰ساله دارد کنار گذاشت.
این نانو برچسب با استفاده از روشی موسوم به اچ یون فعال عمیق ســاخته شده اســت که در آن یونها در یک میدان الکتریکی به صورت انتخابی روی ســطح فرود آمده و آن را تغییر میدهند. به دلیل وجود میدان الکتریکی،یونها را میتوان با دقت بالایی کنترل کرد.
از مزیتهای این روش آن است که پیش از این از آن در صنعت مدارهای الکترونیکی و پیلهای خورشــیدی استفاده شده است بنابراین به سادگی میتوان آن را برای تولید انبوه به کار برد.
در تصویــر بالا، عکس میکروســکوپ الکترونی روبشــی از این نانوبرچسب آمده است. با چشــم غیرمســلح نمیتوان میکروســوزنها را روی ســطح نانوبرچسب مشاهده کرد با این حال آنها به قدری بلند هستند که میتوانند درون پوست نفوذ کنند. این میکروسوزنها درون بخش مرده سلولهای پوســتی نفوذ میکنند سلولهایی که نقش سد حفاظتی را در بدن ایفا میکنند.
بعد از عبور از این لایه مرده، میکروســوزن به بخش زنده پوست میرسد که در آن سلولهای سیستم ایمنی بدن قرار دارد که نقش مهمی در عملکرد واکسن ایفا میکنند. ایــن گروه نشــان دادند که بــا این روش میتوان روی ســطح میکروســوزنها را مواد واکسن پوشش داد که با این کار واکسن با دوزی بسیار پایین وارد بدن میشود.

پیشرفت فناوری نانو در حوزه پزشکی و اختراع محصولات نانو در این حوزه بسیار چشم گیر بوده و امید است بزودی شاهد درمان بسیاری از بیماری های ناعلاج با استفاده از فناوری نانو نیز باشیم.

 

منبع:
http://reliawire.com
ماهنامه رسمی ستاد ویژه نانو شماره ۱۲


ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.