nano car optimization

بهینه سازی موتور خودرو با فناوری نانو

نانو محصولات بهینه سازی موتور خودرو با فناوری نانو به محصولات گفته میشود که جهت افزایش شتاب و راندمان خودرو و کاهش مصرف سوخت جایگزین محصولات سنتی خواهند شد.

در این حوزه نانو تکنولوژی با تولید مکمل های روغن ، مکمل های سوخت نانو ( مکمل بنزین نانو ) و فیتر های هوای نانو خودرو تاثیر بسیار زیادی در افزایش شتاب خودرو ، کاهش مصرف سوخت خودرو و افزایش راندمان خودرو داشته اند.

مکمل روغن نانو انرژی

 

مکمل روغن نانو انرژی با استفاده از فناوری نانوذرات نقره دو مزیت بسیار مهم دارد.

۱- استفاده از این فناوری تاثیر بسیار زیادی در انتقال حرارت توسط روغن دارد و در نتیجه عمل خنک سازی بهتر انجام میگیرد

۲- مکمل روغن نانو با استفاده از نانو ذرات نقره باعث کاهش اصطحکاک بین قطعات موتور میگردد و همچنین یک مکمل جلوگیری از روغن سوزی خودرو نیز میباشد که در خودروهایی با روغن سوزی جزئی میتواند راهگشا باشد.

نانو فیلتر هوای خودرو پردو

 

فیلترهای نانو ماشین پردو با استفاده از فناوری نانو باعث افزایش اکسیژن رسانی به موتور خودرو همچنین کاهش ورود ذرات گرد و غبار به موتور خودرو باعث افزایش شتاب خودرو و کاهش مصرف سوخت در خودرو میگردد.

نانو فیلتر های پردو همچنین دارای طول عمر بیشتر نسبت به فیلتر های هوای معمولی خودرو هستند و صرفه اقتصادی بالایی رو دارا میباشند.

همچنین به علت کاهش ۱۵ تا ۳۰ درصدی مصرف سوخت باعث کاهش هزینه های خودرو نیز میگردد

نانو مکمل بنزین پترو کامن

مکمل بنزین نان پترو کامن یک مکمل افزایش اکتان بنزین برای خودرو میباشد که با افزایش عدد اکتان باعث راحتر سوختن بنزین در خودرو میگردند که موجوب افزایش شتاب خودرو ، کاهش مصرف سوخت و افزایش راندمان خودرو میگردد.

با یک بار استفاده از مکمل بنزین اکتان بوستر نانو پترو کامن در یک باک بنزین میتوانید تاثیر ان را در ۳ باک بنزین مشاهده نمایید .