بایگانی برچسب برای: بررسی وضعیت محصولات نانو خودرو در دنیا

معرفی‌ صنعت‌ خودروسازی‌ در‌ بانک‌ محصولات‌ فناوری‌ نانو

صنعت خودروسازی شامل تمام بخشهای طراحی، توسعه، توليد، بازار و فروش لوازم نقليه موتوری جهت كاربرد در حمل و نقل زمينی اســت. تا پایان شهریور ،1395 تعداد 451 محصول نانویی صنعت خودروســازی كه در بازارهای جهانی موجود است به وسيله ی بانک محصولات فناوری نانو ( NPD ) به نشانی http://product.statnano.com رصد شده و از ميان آنها محصولات 68 شركت از 22 كشور بررسی و به ثبت رسيدهاست. بالغ بر 40 نوع محصول متمایز نانویی در این صنعت شناسایی شده كه ضدیخها، مواد شستشو، فيلترها، محافظهای بدنه، افزودنیهای روغن وسوخت از مهمترین آنها است. كشورهای برتر به لحاظ تعداد برند نانویی عرضه شده در بازار، ایالات متحده، آلمان، نيوزلند، انگلستان و بلژیک هستند. در ميان تمامی نانومواد به كار گرفته شده، نانوذرات دیسولفيد تنگستن، دیاكسيد تيتانيم، دیاكسيد سيليسيم، الماس و فلورین بيشترین استفاده را جهت ایجاد و یا بهبود خواص نانویی مانند آنتی باكتریال، آبگریزی، روانکاری، خودتميزشوندگی، مقاومت به سایش، بهبود احتراق و مصرف سوخت داشته اند.