صنعت خودروسازی شامل تمام بخشهای طراحی، توسعه، تولید، بازار و فروش لوازم نقلیه موتوری جهت کاربرد در حمل و نقل زمینی اســت. تا پایان شهریور ،۱۳۹۵ تعداد ۴۵۱ محصول نانویی صنعت خودروســازی که در بازارهای جهانی موجود است به وسیله ی بانک محصولات فناوری نانو ( NPD ) به نشانی http://product.statnano.com رصد شده و از میان آنها محصولات ۶۸ شرکت از ۲۲ کشور بررسی و به ثبت رسیدهاست. بالغ بر ۴۰ نوع محصول متمایز نانویی در این صنعت شناسایی شده که ضدیخها، مواد شستشو، فیلترها، محافظهای بدنه، افزودنیهای روغن وسوخت از مهمترین آنها است. کشورهای برتر به لحاظ تعداد برند نانویی عرضه شده در بازار،
ایالات متحده، آلمان، نیوزلند، انگلستان و بلژیک هستند. در میان تمامی نانومواد به کار گرفته شده، نانوذرات دیسولفید تنگستن، دیاکسید تیتانیم، دیاکسید سیلیسیم، الماس و فلورین بیشترین استفاده را جهت ایجاد و یا بهبود خواص نانویی مانند آنتی باکتریال، آبگریزی، روانکاری، خودتمیزشوندگی، مقاومت به سایش، بهبود احتراق و مصرف سوخت داشته اند.

ادامه مطلب ←