قوانین و مقررات سفارش از این وبسایت :

کلیه سفارشات ثبت شده شامل گارانتی ارسال میباشد

ثبت سفارش بر اساس پرداخت صورت گرفته میباشد

در صورت عدم ثبت صحیح ادرس در هنگام سفارش کلیه عواقب ان با خریدار محترم میباشد.

در صورت ارسال اشتباه سفارش از طرف سایت کلیه خسارت آن با وبسایت می باشد